Головна

Фізіотерапія

Зав. відділенням - Ветощук І.В.

Відділення фізіотерапії є структурним підрозділом обласної клінічної лікарні, що забезпечує надання кваліфікованої фізіотерапевтичної допомоги населенню області з використанням природних і преформованих фізичних факторів, лікувального масажу, лікувальної фізкультури, фітотерапії, гомеопатії, рефлексотерапії та інформаційно-хвильової терапії.

Фізіотерапевтичне відділення відкрите в установленому порядку в спеціально обладнаних для цієї мети приміщеннях у 1987 році і на сьогоднішній день повністю відповідає вимогам Галузевого стандарту ГСТ 42-21-16-86 "ССБП. Відділення, кабінети фізіотерапії. Загальні вимоги безпеки." Технічний стан фізіотерапевтичної апаратури і санітарний стан кабінетів фізіотерапії задовільний, при комплексних перевірках структурного підрозділу зауважень з боку перевіряючих не було. Стан охорони праці і пожежної безпеки у відділенні задовільний, інструктажі з питань охорони праці і пожежної безпеки проводяться своєчасно.

Високий рівень організації фізіотерапевтичної допомоги населенню підтверджені під час проведення акредитації обласної клінічної лікарні в 1998,2002,2005,2008 роках.

У відповідності з чинним Положенням про фізіотерапевтичне відділення та Статутом обласної клінічної лікарні фізіотерапевтичне відділення забезпечує :

 • проведення лікувальних, профілактичних, реабілітаційних заходів з широким використанням фізичних факторів, масажу, лікувальної фізкультури і рефлексотерапії;
 • контроль за виконанням призначених фізіотерапевтичних процедур і своєчасну корекцію лікування;
 • запровадження нових, прогресивних і економічно вигідних медичних технологій, сучасних методів фізіотерапії та фізіопрофілактики;
 • проведення заходів з підготовки і підвищення кваліфікації лікарів-фізіотерапевтів та середнього медичного персоналу відділення фізіотерапії , а також фізіотерапевтичних відділень і кабінетів інших лікувально-профілактичних закладів області;
 • пропаганду фізичних та нетрадиційних методів лікування серед медичних працівників та населення області.

Фізіотерапевтичне відділення обласної клінічної лікарні за своєю структурою, матеріально-технічною базою, кадровим потенціалом, об'ємом використовуваних фізіотерапевтичних методів і методик, обсягом та основними показниками діяльності на сьогоднішній день залишається одним з найкращих не тільки в нашій області, але і в Україні.

У відділенні функціонують кабінети :

 • електролікування, де з лікувальною метою використовуються гальванізація, медикаментозний електрофорез, електродіагностика і електростимуляція, діадинамотерапія, ампліпульстерапія, інтерференцтерапія, флюктуоризація, франклінізація;
 • електросну, де з лікувальною метою використовуються методи електросну і центральної електроанальгезії, ультратонтерапія;
 • УВЧ - терапії, де з лікувальною метою використовуються методи індуктотермії, ультрависокочастотної терапії, терапії мікрохвилями сантиметрового та дециметрового діапазонів;
 • мікрохвильової терапії, де з лікувальною метою використовуються енергія електромагнітних хвиль міліметрового діапазону;
 • магнітної терапії, де з лікувальною метою використовуються низькочастотне постійне і імпульсне магнітні поля, дарсонвалізація;
 • ультразвукової терапії і фонофорезу;
 • баротерапії, де з лікувальною метою проводиться баромасаж верхніх і нижніх кінцівок у барокамерах Кравченка;
 • світлолікування, де з лікувальною метою проводиться опромінювання джерелами видимого, інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання;
 • лазерної терапії;
 • теплолікування (парафінолікування і озокеритолікування);
 • грязелікування (лікувальна грязь Черченського, Сакського та Куяльницького родовищ);
 • водолікування (ванни, душі);
 • сірководневих ванн;
 • підводних процедур (підводні кишкові зрошення, підводний душ -масаж, підводне горизонтальне скелетне ви тяжіння);
 • інгаляторій (проводяться процедури аерозольтерапії, електроаерозольтерапії, інгаляції настоїв лікарських трав, олій, медикаментів);
 • спелеотерапії в камері штучного мікроклімату;
 • фітотерапії;
 • лікувального масажу;
 • лікувальної фізкультури;
 • рефлексотерапії, де з лікувальною метою використовуються методи традиційної класичної акупунктури, періостальної рефлексотерапії, лазерної пунктири, фармакопунктури, МРТ;
 • інформаційно-хвильової (КВЧ) терапії. Оснащення відділення фізіотерапії здійснюється згідно з табелем.