Головна

Нова водоочисна система

У відділення хроніодіалізу для забезпечення більш якісної роботи відділення була придбана нова водоочисна система.

Якість води-дуже важливий фактор для досягнення адекватноі якості діялізноі рідини.

Для задоволення іі специфічних вимог,використовуеться центральна установка очистки води ^СWP 63^.Дана установка працюе по принципу очищення зворотнім осмосом,який на сьогодні є найкращим методом очищення води для діалізу і видаляє щонайменше 95% загальних розчинених солей та більше ніж 99% бактерій та ендотоксинів.Вхідна вода,перед поданням іі до CWP,попередньо готуеться за допомогою: осаджуючих фільтрів,де очищуетиься від механічних домішок;фільтрів очищення води від важких металів;вугільних фільтрів,де абсорбуються різні хімічні елементи; фільтри які вміщують в собі спеціальну смолу,яка очищуе воду від розчинених ,в ній, солей. Потім вода під тиском проходить через напівпроникну мембрану,де очищуеться від мікроорганізмів і набуває необхідну,для проведення діалізу,якість.